Scroll Top
Hormonal research

Thyroid and parathyroid glands

IDTitlePrice
TSHThyroid Stimulating Hormone (Thyrotropin)
Тиреотропный гормон (Тиреотропин)
Թիրեոտրոպ հորմոն
4000
T3Total Triiodothyronine
Трийодтиронин общий
Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր
4000
T4Total Thyroxine
Тироксин общий
Թիրոքսին ընդհանուր
4000
T3 freeFree Triiodothyronine
Трийодтиронин свободный
Տրիյոդթիրոնին ազատ
4000
T4 freeFree Thyroxine
Tироксин свободный
Թիրոքսին ազատ
4000
TGThyroglobulin
Тиреоглобулин
Թիրեոգլոբուլին
6000
TG-Ab (АТ-ТГ)Thyroglobulin autoantibodies
Антитела к тиреоглобулину
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ
6000
TP-Ab (АТ-ТПО)Thyroid peroxidase autoantibodies
Антитела к тиреоиднoй пероксидазе
Հակամարմիններ թիրեոիդ պերօքսիդազայի նկատմամբ
6000
rTSH-Ab (a-RTSH) (АТ к рТТГ)TSH receptor autoantibodies
Aнтитела к рецепторам ТТГ
Հակամարմիններ ԹՏՀ ընկալիչների նկատմամբ
10000
PTHParathyroid hormone
Паратиреоидный гормон (Паратирин)
Պարաթիրեոիդ հորմոն
6000
CTNCalcitonin
Кальцитонин
Կալցիտոնին
8000

Hypothalamic–pituitary–adrenal axis

IDTitlePrice
CORCortisol
Кортизол
Կորտիզոլ
6000
U – free cort./24Free cortisol in 24 hours urine
Свободный кортизол в суточной моче
Ազատ կորտիզոլը 24 ժամվա մեզում
6000
ACTHAdrenocorticotropic Hormone
Адренокортикотропный гормон
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն
6000

Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)

IDTitlePrice
ALDAldosterone
Альдостерон
Ալդոստերոն
5000
ReninRenin
Ренин
Ռենին
8000
AngiotensinAngiotensin
Ангиотензин
Անգիոտենզին
8000

Sympatho-adrenal system and products of inactivation of catecholamines

IDTitlePrice
ADRAdrenaline
Адреналин
Ադրենալին
10000
U-ADR/24Adrenaline in 24 hours urine
Адреналин (Adrenaline) в суточной моче
Ադրենալին 24 ժ մեզում
10000
NANoradrenaline
Норадреналин
Նորադրենալին
10000
U-NA/24Noradrenaline in 24 hours urine
Норадреналин в суточной моче
Նորադրենալին 24ժ մեզում
10000
METMetanephrine in 24 hours urine
Метанефрин в суточной моче
Մետանեֆրին 24ժ մեզում
10000
NORMETNormetanephrine in 24 hours urine
Норметанефрин в суточной моче
Նորմետանեֆրին 24ժ մեզում
10000
U-VMA/24VanillylMandelic Acid in 24 hours urine
Ванилилминдальная кислота
Վանիլիլմինդալաթթու 24 ժ մեզում
7000

Non-steroidal regulatory factors of sexual glands

IDTitlePrice
AMH (АМГ)anti-Mullerian hormone
Анти-Мюллеров гормон
Հակա-Մյուլլերյան հորմոն
10000
IDTitlePrice
hGHhuman Growth hormone
Соматотропный гормон
Սոմատոտրոպ հորմոն
7000
IGF-1Insulin-like growth factor -1 (Somatomedin C)
Инсулиноподобный фактор роста 1
Աճի ինսուլինանման ֆակտոր 1
7000

Monitoring of pregnancy and fetal status markers

IDTitlePrice
β-hCGHuman Chorionic gonadotropin
Хорионический гонадотропин
Խորիոնալ գոնադոտրոպին
5000
E3Estriol free
Свободный эстриол
Ազատ Էստրիոլ
5000
HPLHuman placental lactogen
Плацентарный лактоген
Ընկերքային լակտոգեն
5000
PAPP-A (ПАПП-А)Pregnancy-associated Plasma Protein-A
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы
Հղիության հետ ասոցացված շիճուկային սպիտակուց A
8000
AFPAlfa-fetoprotein
Альфа-фетопротеин
Ալֆա-ֆետոպրոտեին
5000
HcyHomocysteine
Гомоцистеин
Հոմոցիստեին
10000
PLGFPlacental growth factor
Плацентарный фактор роста
Աճի ընկերքային ֆակտոր
8000
β-hCG freeHuman Chorionic gonadotropin free
Хорионический гонадотропин свободный
Խորիոնալ գոնադոտրոպին ազատ
8000
Inhibin AInhibin A
Ингибин А
Ինհիբին A
10000

Pituitary gonadotropic hormones and prolactin

IDTitlePrice
PRLProlactin
Пролактин
Պրոլակտին
5000
LHLuteinizing hormone
Лютеинизирующий гормон
Լյուտեինիզացնող հորմոն
5000
FSHFollicle-stimulating hormone
Фолликулостимулирующий гормон
Ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն
5000

Estrogens and progestins

IDTitlePrice
PROGProgesterone
Прогестерон
Պրոգեստերոն
5000
E2Estradiol
Эстрадиол
Էստրադիոլ
5000

Evaluation of androgen function

IDTitlePrice
DHEADehydroepiandrosterone
Дегидроэпиандростерон
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն
5000
DHEA-SDehydroepiandrosterone sulfate
Дегидроэпиандростерон сульфат
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ
5000
17-αOH PROGprogesterone
17-αОН прогестерон
17-αОН պրոգեստերոն
5000
TESTTestosterone
Тестостерон
Տեստոստերոն
5000
TEST freeFree Testosterone
Тестостерон свободный
Տեստոստերոն ազատ
5000
SHBG (ГСПГ)Sex hormone binding globulin
Глобулин, связывающий половые стероиды
Ստերոիդ կապող գլոբուլին
5000
ANDRAndrostenedione
Андростендион
Անդրոստենդիոն
5000
DHTDihydrotestosterone
Дигидротестостерон
Դիհիդրոտեստոստերոն
5000
TBTestosterone bioactive
Биоактивный тестостерон
Բիոակտիվ տեստոստերոն
10000
Immunological markers of tumors
IDTitlePrice
AFPAlfa-Fetoprotein
Альфа-фетопротеин
Ալֆա-ֆետոպրոտեին
5000
β-hCGHuman Chorionic gonadotropin
Хорионический гонадотропин
Խորեոնիկ գոնադոտրոպին
5000
PSA totalProstate-specific antigen total
Простатспецифический антиген общий
Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին ընդհանուր
6000
PSA freeProstate-specific antigen free
Простатспецифический антиген свободный
Պրոստատսպեցիֆիկ հակածին ազատ
6000
PAcP
Prostatic Acid Phosphotase
Простатическая кислая фосфатаза
Պրոստատ սպեցիֆիկ թթու ֆոսֆատազա
5000
CEA (РЭА)Carcinoembryonic antigen
Раково-эмбриональный антиген
Կարցինոէմբրիոնալ հակածին
6000
CA 125Ovarian cancer antigen
Раковый антиген яичников
Ձվարանի ուռուցքային հակածին
7000
HE4Human epididymis protein 4
Человеческий эпидидимальный белок 4
Մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4
8000
SCC-ASquamous cell carcinoma associated antigen
Антиген плоскоклеточной карциномы
Տափակաբջջային կարցենոմայի հակածին
12000
CA 15-3Breast cancer antigen
Антиген рака молочной железы
Կրծքագեղձի ուռուցքի հակածին
7000
CA 19-9Gastrointestinal cancer antigen
Гастроинтестинальный раковый антиген
Գաստրոինտեստինալ ուռուցքային
7000
β-2Мβ-2 microglobulin
β-2 микроглобулин
β-2 միկրոգլոբուլին
7000
CTNCalcitonin (Medullar thyroid carcinoma)
Кальцитонин
Կալցիտոնին
7000
NSENeuron-specific enolase
Нейроспецифическая энолаза
Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա
7000
FERRFerritin
Ферритин
Ֆերրիտին
5000
Cyfra-21-1Cytokeratin-19 fragment
Фрагмент Цитокератина 19
Ցիտոկերատին 19 մասնիկ
10000
Function of the pancreas (Diabetes) and metabolic disorders
IDTitlePrice
GluGlucose
Глюкоза
Գլյուկոզա
1000
C -peptideConnecting peptide
С-пептид
С-պեպտիդ
6000
PROINSProinsulin
Проинсулин
Պրոինսուլին
6000
INSInsulin
Инсулин
Ինսուլին
6000
HbA1cGlycated Hemoglobin
Гликозилированный гемоглобин
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին
5000
FructFructosamine
Фруктозамин
Ֆրուկտոզամին
3000
LEPLeptin
Лептин (фактор регуляции аппетита и ожирения)
Լեպտին
6000
Anti-InsulinInsulin antibodies
Антитела к инсулину
Հակամարմիններ ինսուլինի նկատմամբ
6000
АТ-GADAnti-glutamic acid decarboxylase (GAD) antibodies
Антитела к глутаматдекарбоксилазе
Գլուտամատդեկարբոկսիլազայի հակամարմիններ
10000
HOMA – IRInsulin resistance
Оценка инсулинорезистентности
Ինսուլինի ռեզիստենտության գնահատական
7000
LCTLactate
Лактат
Լակտատ
2000
Metabolic syndromMetabolic syndrom
Метаболический синдром
Մետաբոլիկ սինդրոմ
10000
IA-2 Islet tyrosine phosphatase antibodies
Антитела к тирозинфосфатазе
Կղզյակային տիրոզին ֆոսֆատազայի հակամարմիններ
10000
Markers of autoimmune diseases
IDTitlePrice
СКВ (SLE)Systemic Lupus Erythematosus
Системная красная волчанка (слайд-тест)
Համակարգային կարմիր գայլախտ (սլայդ-թեստ ՀԿԳ)
2000
AFS (AKA)Anti – Phospholipid antibodies (Ig A,M,G)
Анти – фосфолипидный скрининг (суммарные антитела Ig A,M,G)
Անտիֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ (Ig A,M,G)
6000
ACLAnticardiolipin antibodies (IgA,IgM,IgG)
Антикардиолипиновые антитела (IgA,IgM,IgG)
Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ (IgA,IgM,IgG)
6000
β-2Gβ-2 glycoprotein antibodies
Антитела к β-2 гликопротеину
β-2 Գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ
6000
SPAK (АСА)Anti -sperm antibodies
Антиспермальные антитела
Հակասերմային հակամարմիններ
6000
ANAAnti – Nuclear Antibodies
Антинуклеарный фактор
Հականուկլեար հակամարմիններ
6000
ANCA (АНЦА)Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies
Антитела к цитоплазме нейтрофилов
Հակամարմիններ նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի նկատմամբ
6000
anti-dsDNA IgGAnti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (маркёр СКВ)
Հակամարմիններ ԴՆԹ-ի երկպարույր շղթայի նկատմամբ (ՀԿԳ-ի մարկեր)
6000
Anti-CCPAnti–citrullinated protein antibody
Антитела к цитруллинированному виментину
Ցիտրուլինացված վիմենտինի հակամարմիններ
8000
Anti-MCVMutated citrullinated vimentin
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду
Ցիկլիկ ցիտրուլինային սպիտակուցի հակամարմիններ
7000
Digestive system
IDTitlePrice
PG IPepsinogen I
Пепсиноген I
Պեպսինոգեն I
5000
PG IIPepsinogen II
Пепсиноген II
Պեպսինոգեն II
5000
Anti-H.pylori IgGHelicobacter pylori IgG
Антитела класса IgG к Геликобактер пилори
Հելիկոբակտեր պիլորի IgG
5000
Anti-H.pylori IgMHelicobacter pylori IgM
Антитела класса IgM к Геликобактер пилори
Հելիկոբակտեր պիլորի IgM
5000
Anti tTG IgAAnti-Tissue-Transglutaminase IgA
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA
Հյուսվածքային տրանսգլուտամինազային հակամարմիններ IgA
6000
hCp Fecal calprotectin (quantitive)
Фекальный кальпротектин (количественный)
Ֆեկալ կալպրոտոկտին (քանակական)
17000
Anti-GliadinGliadin antibodies IgA
Антитела к Глиадину IgA
Գլիադինի հակամարմիններ IgA
6000
Gastrin-17Gastrin-17
Гастрин-17
Գաստրին-17
7000
GIF
NEW
Gastric intrinsic factor antibodies IgG
Կաստլի ներքին գործոնի հակամարմիններ IgG
Антитела к внутреннему фактору Кастла IgG
8000
PCA IgG
NEW
Parietal cell antibodies IgG
Պարիետալ բջիջների հակամարմիններ IgG
Антитела к париетальным клеткам желудка IgG
7000
PE
NEW
Pancreatic elastase
Панкреатическая эластаза
Պանկրեատիկ էլաստազա
15000
Cardiospecific proteins and markers of cardiovascular risk
IDTitlePrice
CKCreatine kinase
Креатинкиназа
Կրեատինկինազա
2000
CK MBCreatine kinase МB
Креатинкиназа MB
Կրեատինկինազա MB
4000
cTrop ICardiac-specific Troponin I
Тропонин I
Տրոպոնին I
5000
MGBMyoglobin
Миоглобин
Միոգլոբին
5000
NT-proBNP
N-terminal prohormone b-type natriuretic peptide
N-концевой пропептид натрийуретического гормона (В-типа)
Նատրիուրետիկ հորմոնի N-ծայրային պրոպեպտիդ (В-տիպի)
10000
LDH-1,2Lactate dehydrogenase
Лактатдегидрогеназа-1,2 фракции
Լակտատդեհիդրոգենազա-1,2
1000
The immune system
IDTitlePrice
IgAImmunoglobulin A
Иммуноглобулины класса A
A դասի իմունոգլոբուլիններ
4000
IgMImmunoglobulin M
Иммуноглобулины класса M
M դասի իմունոգլոբուլիններ
4000
IgGImmunoglobulin G
Иммуноглобулины класса G
G դասի իմունոգլոբուլիններ
4000
IL-6
Interleukin-6
Интерлейкин-6
Ինտերլեյկին-6
10000
CICCIC IgG
ЦИК IgG
ՑԻԿ IgG
5000
C3C3 complement
C3 комплемент
C3 կոմպլեմենտ
3000
C4C4 complement
C4 комплемент
C4 կոմպլեմենտ
3000
Allergological studies
IDTitlePrice
Total-IgEImmunoglobulin IgE total
Иммуноглобулин Е общий
Իմունոգլոբուլին Е ընդհանուր-ալերգիկ մարկեր
5000
Biochemical assays

Hepatic tests

IDTitlePrice
АЛТ (SGPT)Alanine aminotransferase
Аланинаминотрансфераза
Ալանինամինոտրանսֆերազա
1500
АСТ (SGOT)Aspartate aminotransferase
Аспартатаминотрансфераза
Ասպարտատամինոտրանսֆերազա
1500
GGTGamma-glutamyl transferase
Гамма-глутамилтрансфераза
Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա
1500
ALPAlkaline phosphatase
Щелочная фосфатаза
Հիմնային ֆոսֆատազա
1500
LDH-1,2 (ЛДГ 1,2)Lactate dehydrogenasе
Лактатдегидрогеназа-1,2 фракции
Լակտատդեհիդրոգենազա-1,2
1500
Bil-T/DBilirubin total/direct
Билирубин (общий/прямой)
Բիլիռուբին/ընդհանուր/ուղիղ/
1500
THYMThymol
Тимоловая проба
Թիմոլային փորձ
1500

Proteins of the acute phase and markers of inflammation

IDTitlePrice
CRPC-Reactive Protein
C-реактивный белок
C-ռեակտիվ սպիտակուց
2000
RFRheumatoid factor
Ревмофактор
Ռևմոֆակտոր
2000
ASLOAnti-streptolysin O
Антистрептолизин О
Հակաստրեպտոլիզին Օ
2000
PCTProcalcitonin
Прокальцитонин
Պրոկալցիտոնին
18000
SAASerum Amyloid A
Сывороточный амилоид A
Շիճուկային ամիլոիդ A
15000

Lipids

IDTitlePrice
Chol tot.Cholesterol total
Холестерин общий
Ընդհանուր խոլեստերին
1500
Chol-hdl (ЛПВП) (α–хол.)High-density lipoprotein cholesterol
Липопротеиды высокой плотности
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ
1500
Chol- ldl (ЛПНП) (β–хол.)Low-density lipoprotein cholesterol
Липопротеиды низкой плотности
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ
1500
TRIGLTriglycerides
Триглицериды
Տրիգլիցերիդներ
1500

Hemostasiological studies (Coagulation system)

IDTitlePrice
D-dimerD-dimer
D-димер
D-դիմեր
7000
АТ IIIAntithrombin III
Антитромбин III
Անտիտրոմբին III
5000
LALupus anticoagulant
Волчаночный антикоагулянт
Գայլախտային հակակոագուլյանտ
5000
Protein CProtein C
Протеин C
Պրոտեին C
7000
Protein SProtein S
Протеин S
Պրոտեին S
7000
PT (ПТИ)Prothrombin
Протромбиновое время, протромбиновый индекс (ПТИ) с расчетом МНО
Պրոթրոմբինային ժամանակ, պրոթրոմբինային ինդեքս ըստ ԱՀԿ
1000
APTT (АЧТВ)Activated Partial Thromboplastin Time
Активированное парциальное тромбопластиновое время
Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ
1000
FGFibrinogen
Фибриноген
Ֆիբրինոգեն
1000
TTThrombin Time
Тромбиновое время
Թրոմբինային ժամանակ
2000

Kidney tests

IDTitlePrice
UREA+ BUNUrea + Blood Urea Nitrogen
Мочевина + Азот мочевины
Միզանյութ + Միզանյութի ազոտ
1500
CREAСreatinine
Креатинин
Կրեատինին
1500
TP, ALB, GLOBTotal Protein, Albumin, Globulin
Общий белок, Aльбумин, Глобулины
Ընդհանուր սպիտակուց, Ալբումին, Գլոբուլիններ
2000
UR. AC.Uric acid
Мочевая кислота
Միզաթթու
1500
Cts CCystatin C
Цистатин C
Ցիստատին C
5000

Electrolytes

IDTitlePrice
Ca-totalCalcium-total
Кальций общий
Կալցիում ընդհանուր
1000
Ca++Free Calcium
Кальций ионизированный
Կալցիում իոնիզացված
1000
NaSodium
Натрий
Նատրիում
1000
KPotassium
Калий
Կալիում
1000
Cl-Chlorides
Хлориды
Քլորիդներ
1500

Iron and proteins involved in the exchange of iron and copper

IDTitlePrice
FerrFerritin
Ферритин
Ֆերրիտին
5000
TransfTransferrin saturation
Tрансферрин (Сидерофилин)
Տրանսֆերին
3000
ОЖСС (Tibc), НЖСС (Uibc)Total iron-binding capacity, Unsaturated iron-binding capacity
Oбщая железосвязывающая способность сыворотки крови, Латентная (ненасыщенная) железосвязываюшая способность сыворотки крови
Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող հատկություն, Շիճուկի լատենտ (չհագեցած) երկաթ կապող հատկություն
2000
Fe (IRON)Ferrum
Железо (сывороточное)
Երկաթ
1500
CoeruCeruloplasmin
Церулоплазмин
Ցերուլոպլազմին
3000
EPOErythropoietin
Эритропоэтин
Էրիթրոպոետին
7000

Enzymes

IDTitlePrice
APP & APTAcid phosphatase total & prostatum
Общая кислая и простатическая кислая (простатспецифический изофермент) фосфатаза
Ընդհանուր թթու և պրոստատիկ /պրոստատսպեցիֆիկ իզոֆերմենտ/թթու ֆոսֆատազա
1000
CKCreatine Kinase
Креатинкиназа
Կրեատինկինազա
2000
CK-MBCreatine Kinase MB
Креатинкиназа MB
Կրեատինկինազա MB
4000
CHOECholinesterase
Холинэстераза
Խոլինէստերազա
2000

Inorganic substances

IDTitlePrice
Mg-totalMagnesium
Магний
Մագնեզիում
1500
IPHInorganic Phosphorus
Фосфор (неорганический)
Ֆոսֆոր անօրգանական
1500
CuCopper
Медь
Պղինձ
3000
ZnZink
Цинк
Ցինկ
3000

Diagnosis of violations of calcium metabolism

IDTitlePrice
Ca++Free Calcium
Кальций ионизированный
Կալցիում իոնիզացված
1000
Ca-totalCalcium-total
Кальций общий
Կալցիում ընդհանուր
1000
Total vit DTotal vitamin D
Витамин D
Վիտամին D
8000
β – CrossLapsβ – CrossLaps
β – КроссЛапс
β – ՔրոսսԼափս
7000
ALPAlkaline phosphatase
Щелочная фосфатаза
Հիմնային ֆոսֆատազա
1000
IPHInorganic Phosphorus
Фосфор (неорганический)
Ֆոսֆոր անօրգանական
1500
PTHParathyroid hormone
Паратиреоидный гормон (Паратирин)
Պարաթիրեոիդ հորմոն
5000
N-MID OsteocalcinOsteocalcin
Остеокальцин
Օստեոկալցին
7000

Pancreatic enzymes

IDTitlePrice
AMYLAlfa-Amylase
α –амилаза
α –ամիլազա
1500
U-AMYLDiastase
α -амилаза в порционной моче (диастаза)
Դիաստազա
1500
LIPLipase
Липаза
Լիպազա
3000
PankrinPankrin (Pancreatic elastase)
Панкрин (Панкреатическая эластаза)
Պանկրին (Պանկրեատիկ էլաստազա)
8000
AMYL PPancreatic amylase
Панкреатическая амилаза
Պանկրեատիկ ամիլազա
1500
Vitamins
IDTitlePrice
Vitamin DTotal vitamin D
Витамин D
Վիտամին D
8000
FolateFolate
Фолиевая кислота
Ֆոլաթթու
7000
B12Vitamin B12
Витамин B12
Վիտամին B12
7000
Clinical researches

General analysis of blood with leukoformula

IDTitlePrice
CBC + DWBCCCBC + DWBCC
Общий анализ крови с лейкоформулой
Արյան ընդհանուր անալիզ + լեյկոֆորմուլա
3000

Biochemical analysis of urine

IDTitlePrice
Urine analysisUrine: total analysis (with sediment microscopy)
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)
Մեզի ընդհանուր անալիզ /նստվածքի միկրոսկոպիա/
2000
Nechiporenko testUrine: Nechiporenko test
Исследование мочи по методу Нечипоренко
Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի
1500
Zimnitski test Urine: Zimnitski test
Проба Зимницкого
Զիմնիցկու փորձ
3000
Addiss-Kackovsky testUrine: Addiss-Kackovsky test
Исследование мочи по методу Аддиса-Каковского
Մեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս-Կակովսկու
1500
U- TP/24Microalbumin in 24-hour urine sample
Определение белка в суточной моче
Սպիտակուցի որոշումը օրական մեզում
500
U-G/24Glucose in 24-hour urine sample
Глюкоза в суточной моче
Գլյուկոզա օրական մեզում
1000
U-Ket/24Ketone bodies in 24-hour urine sample
Обнаружение кетоновых тел в суточной моче
Կետոնային մարմինների որոշումը օրական մեզում
500
U-AMYL/24Diastase (amylase) in 24-hour urine
Определение диастазы в суточной моче
Դիաստազայի որոշումը օրական մեզում
1000
GFRGlomerular filtration rate (Reberg test)
Проба Реберга
Ռեբերգի փորձ
1000
U-Ca/24Ca in 24-hour urine sample
Са в суточной моче
Са օրական մեզում
1000
U-Na/24Na in 24-hour urine sample
Nа в суточной моче
Nа օրական մեզում
2000
U-K/24K in 24-hour urine sample
Калий в суточной моче
K օրական մեզում
1000
U-Mg/24Mg in 24-hour urine sample
Магний в суточной моче
Mg օրական մեզում
1500
U-P/24P (inorganic) in 24-hour urine sample
Фосфор (неорганический) в суточной моче
P օրական մեզում
1500
U-Cl/24Chlorides in 24-hour urine sample
Хлориды в суточной моче
Քլորիդները օրական մեզում
1500
U-Cu/24Cu in 24-hour urine sample
Медь в суточной моче
Cu օրական մեզում
3000
U-Zn/24Zn in 24-hour urine sample
Цинк в суточной моче
Zn օրական մեզում
3000
U-mic-AlbMicroalbumin in urine
Микроальбумин в моче
Միկրոալբումինները մեզում
500
Smear tests
IDTitlePrice
Smear fem.Smear microscopy (female sample)
Микроскопическое исследование женского мазка
Կանացի քսուկի միկրոսկոպիկ հետազոտություն
3000
Smear mal.Smear microscopy (male sample)
Микроскопическое исследование мужского мазка
Տղամարդու քսուկի միկրոսկոպիկ հետազոտություն
3000
Spermiogram
IDTitlePrice
SpermSpermogram
Спермограмма
Սերմնահեղուկի հետազոտություն
4000
Zn in spermZn in sperm
Цинк в сперме
Zn քանակությունը սերմնահեղուկում
3000
Fruct in spermFruct in sperm
Фруктоза в сперме
Ֆրուկտոզայի քանակությունը սերմնահեղուկում
4000
Protein in spermProtein in sperm
Белок в сперме
Սպիտակուցի քանակությունը սերմնահեղուկում
1000
Sperm morphologySperm morphology
Морфология спермы
Սերմնահեղուկի մորֆոլոգիա
3000
MAR-test
NEW
Antisperm antibodies IgG
Определение наличия антиспермальных антител класса IgG
Սերմնահեղուկում IgG դասի հակամարմինների առկայության որոշում
10000
Helminths
IDTitlePrice
anti-LambliaLamblia intestinalis & Giardia Lamblia (IgA, IgM, IgG)
Лямблии (IgA, IgM, IgG)
Լյամբլիա (IgA, IgM, IgG)
4000
anti-AscarisAscaris lumbricoides (Ig G)
Аскариды IgG
Ասկարիդներ IgG
4000
Infections
IDTitlePrice
COVID -19 IgM+IgG (Roche)Antiobodies to coronovirus IgM+IgG (Roche)
Антитела класса M и G к короновирусу (Roche)
Կորոնավիրուսի M և G դասի հակամարմիններ (Roche)
10000
Anti-SARS-CoV-2 S (Roche)Anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody (Roche)
Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2 (Roche)
Հակամարմիններ SARS-CoV-2 փշանման սպիտակուցի նկատմամբ (Roche)
15000
Chl. Tr. IgМChlamydia trachomatis IgМ
Хламидия IgМ
Խլամիդիա IgМ
5000
Chl. Tr. IgGChlamydia trachomatis IgG
Хламидия IgG
Խլամիդիա IgG
5000
Chl. Pn. IgGChlamydia pneumoniae IgG
Хламидия Pn. IgG
Խլամիդիա Pn. IgG
5000
аnti-CMV IgMCytomegalovirus IgM
Цитомегаловирус IgM
Ցիտոմեգալովիրուս IgM
5000
аnti-CMV IgGCytomegalovirus IgG
Цитомегаловирус IgG
Ցիտոմեգալովիրուս IgG
5000
CMV IgG AICMV- specific IgG avidity index
Индекс авидности IgG к цитомегаловирусу
Ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgG կապի ամրություն
9000
Тoxo IgMToxoplasma gondii Ig M
Токсоплазма IgM
Տոքսոպլազմա IgM
5000
Тoxo IgGToxoplasma gondii Ig G
Токсоплазма IgG
Տոքսոպլազմա IgG
5000
Toxo IgG AIToxo – specific IgG avidity index
Индекс авидности IgG к токсоплазме
Տոքսոպլազմայի նկատմամբ IgG կապի ամրություն
9000
Мycopl. hom IgMМycoplasma hominis IgM
Микоплазма IgM
Միկոպլազմա IgM
5000
Мycopl. hom IgGМycoplasma hominis IgG
Микоплазма IgG
Միկոպլազմա IgG
5000
Ureap.ur IgMUreaplasma urealyticum IgM
Уреаплазма IgM
ՈՒրեապլազմա IgM
5000
Ureap.ur IgGUreaplasma urealyticum IgG
Уреаплазма IgG
ՈՒրեապլազմա IgG
5000
HSV I IgMHerpes simplex virus type I IgM
Вирус герпесa I IgM
Հերպես I IgM
5000
HSV I IgGHerpes simplex virus type I IgG
Вирус герпесa I IgG
Հերպես I IgG
5000
HSV II IgMHerpes simplex virus type II IgM
Вирус герпесa II IgM
Հերպես II IgM
5000
HSV II IgGHerpes simplex virus type II IgG
Вирус герпесa II IgG
Հերպես II IgG
5000
HSV II IgG AIHerpes simplex virus type II- specific IgG avidity index
Индекс авидности IgG к к вирусу герпесa II
Հերպես II վիրուսի նկատմամբ IgG կապի ամրություն
9000
VZV IgMVaricella-zoster virus IgM
Вирус зостер IgM
Զոստեր վիրուս IgM
5000
VZV IgGVaricella-zoster virus IgG
Вирус зостер IgG
Զոստեր վիրուս IgG
5000
Rub. IgMRubella virus IgM
Вирус краснухи IgM
Կարմրախտ IgM
5000
Rub. IgGRubella virus IgG
Вирус краснухи IgG
Կարմրախտ IgG
5000
HAV-IgAHepatitis A virus IgA
Гепатит A IgA
Հեպատիտ A IgA
5000
HBsАgHepatitis B virus (surface antigen)
Гепатит B (Поверхностный антиген)
Հեպատիտ B (Մակերեսային հակածին)
5000
Anti-HBsHepatitis B virus surface antigen antibody
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В
Հակամարմիններ հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային հակածնի նկատմամբ
5000
HBс-IgGHepatitis B virus (IgG)
Aнтитела классa IgG к HB-core антигену вируса гепатита
IgG դասի հակամարմիններ հեպատիտ B վիրուսի HB-core հակածինի նկատմամբ
5000
HbeAgHepatitis B virus (e- antigen)
Гепатит B оболочечный антиген
Հեպատիտ B (թաղանթային հակածին)
5000
HbeAbHepatitis B virus e-antigen antibody
Антитела к оболочечному антигену вируса гепатита B
Հակամարմիններ հեպատիտ B վիրուսի թաղանթային հակածնի նկատմամբ
5000
HCV-IgGHepatitis C virus IgG
Гепатит C IgG
Հեպատիտ C IgG
7000
EBVEpstein-Barr virus IgM/ IgG
Вирус Эпштейна-Барр IgM/ IgG
Էպշտեյն-Բարր վիրուս IgM/IgG
по 4000
RPRRapid plasma reagin (rapid test for syphilis)
Микрореакция преципитации на сифилис
Սիֆիլիս
2000
TPHATreponema pallidum hemagglutination assay
Антитела к бледной трепонеме в реакции пассивной гемагглютинации
Սիֆիլիս TPHA /հակամարմինների որոշումը պասիվ հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայով
4000
BrucellaBrucella
Антитела к бруцелле
Բրուցելլայի հակամարմիններ
4000
HIVHuman immunodeficiency virus
Вирус иммунодефицита человека
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս
5000
Ureapl +MycoplUreaplasma+Мycoplasma (identification, titer, antibiotic sensitivity)
Уреаплазма + Микоплазма (определение, титр и антибиотикочувствительность)
ՈՒրեապլազմայի և միկոպլազմայի հայտնաբերում, տիտր և զգայունություն
20000
UreaplUreaplasma (identification, titer, antibiotic sensitivity)
Уреаплазма (определение, титр и антибиотикочувствительность)
ՈՒրեապլազմայի հայտնաբերում, տիտր և զգայունություն
12000
MycoplМycoplasma (identification, titer, antibiotic sensitivity)
Микоплазма (определение, титр и антибиотикочувствительность)
Միկոպլազմայի հայտնաբերում, տիտր և զգայունություն
12000
Testing by polymerase chain reaction (PCR)

Genetic research

IDTitlePrice
M-F V, M-FIIFactor II and Factor V Leiden mutation
Мутации коагуляционного фактора II – 20210 G/A и коагуляционного фактора V – Аrg506Gln «мутация Лейдена»
Կոագուլյացիոն II գործոնի և Կոագուլյացիոն V գործոնի մուտացիաներ
6000
Folate metabolism, M-MTHFR, MTRR, MTRMethylenetetrahydrofolate reductase, Methionine synthase reductase and Methionine synthase mutations
Мутации –1 метилентетрагидро-фолатредуктазы – Ala222Val, редуктазы метионинсинтетазы и метионинсинтетазы
Մետիլենտետրադեհիդրոֆոլատրեդուկտազայի, մեթիոնինսինթեթազա ռեդուկտազայի և մեթիոնինսինթեթազայի մուտացիա
9000
Mutations, M-F V, M-FII, M-MTHFR, M-F VII, M-ITGB3, M-FGB, M-PAI 1, M-ITGA2, MTRR, MTR, F13A1Factor V, Factor II, Methylenetetrahydrofolate reductase, Coagulation factor VII, Beta-3 integrin, Fibrinogen β -polypeptide, Plasmenogen Activator Inhibitor -675 5G/4G, α-2 integrin M-ITGA2, Methionine synthase reductase , Methionine synthase , Coagulation factor XIII, A1 polypeptide mutation
Мутации коагуляционного фактора V – Аrg506Gln, коагуляционного фактора II – 20210 G/A, 1 метилентетрагидро-фолатредуктазы – Ala222Val, коагуляционного фактора VII – Arg353Gln, тромбоцитарного рецептора фибриногена – Leu33Pro, фибриногена β -цепи- – 455G-A, гена ингибитора активатора плазменогена -675 5G/4G, интегрин α-цепи, редуктазы метионинсинтетазы, метионинсинтетазы, субъединицы A1 коагуляционного фактора XIII (F13A1)
Կոագուլյացիոն V գործոնի, կոագուլյացիոն II-20210G/A գործոնի, մետիլենտետրադեհիդրոֆոլատրեդուկտազայի Ala222Val, կոագուլյացիոն VII-Arg 353 Gln գործոնի, ֆիբրինոգենի Leu33Pro տրոմբոցիտար ռեցեպտորի , ֆիբրինոգենի β-շղթայի -455G, պլազմենոգենի ակտիվատոր ինհիբիտորի գենի մուտացիա -675 5G/4G, ինտեգրին α-շղթայի, մեթիոնինսինթեթազայի ռեդուկտազայի, մեթիոնինսինթեթազայի, մակարդելիության XIII գործոնի A1 ենթամավորի մուտացիաներ
33000
HLA-B27
HLA-B27
HLA-B27
HLA-B27
10000
MCM6
Lactose intolerance (MCM6 gene)
Непереносимость лактозы (ген MCM6)
Լակտոզի անհանդուրժողականություն (գեն MCM6)
6000
GS
NEW
Gilbert syndrome
Синдром Жильбера
Ժիլբերի համախտանիշ
20000

Infections

IDНазваниеЦена
HPV complexHuman papilloma virus complex
Вирус папилломы человека (комплекс) без определения ДНК-типов (16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68 типы)
Մարդու պապիլոմա վիրուսի կոմպլեքս հետազոտություն
10000
HPV GTHuman papilloma virus genotyping
Вирус папилломы человека с генотипированием
Մարդու պապիլոմա վիրուսի գենոտիպի որոշում
15000
HPV 16/18Human papilloma virus 16/18
Вирус папилломы человека 16/18 (тип. ВПЧ высокого онк. риска)
Մարդու պապիլոմա վիրուս 16/18
6000
HPV 31/33Human papilloma virus 31/33
Вирус папилломы человека 31/33 (кач.опред. ДНК ВПЧ ср.онког. риска)
Մարդու պապիլոմա վիրուս 31/33
6000
Chlam DNAChlamidia trachomatis DNA (qualitative determination)
Хламидия (кач. определение ДНК)
Խլամիդիա (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
Toxo DNAToxoplasma gondii DNA (qualitative determination)
Токсоплазма (кач. определение ДНК)
Տոքսոպլազմա (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
CMV DNACytomegalovirus DNA (qualitative determination)
Цитомегаловирус (кач. опр. ДНК вируса)
Ցիտոմեգալովիրուս (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
HSV I+II DNAHerpes simplex virus I+II DNA (qualitative determination)
Герпес I+II типа (кач. опр. ДНК вируса)
Հերպես I+II (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
Мycopl. DNAMycoplasma genitalium/ hominis DNA (qualitative determination)
Микоплазма (кач.опр. ДНК)
Միկոպլազմա (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
Ureapl. ur./parv. DNAUreaplasma urealiticum /parvum DNA (qualitative determination)
Уреаплазма urealiticum/parvum (кач.опр. ДНК)
Ուրեապլազմա urealiticum/ parvum (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
по 6000
Ureapl. Spp DNAUreaplasma spp DNA (qualitative determination)
Уреаплазма spp (кач.опр. ДНК)
Ուրեապլազմա spp (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
Ureapl. Spp DNAUreaplasma spp DNA (quantitive determination)
Уреаплазма spp (колич. опр. ДНК)
Ուրեապլազմա spp (քանակական որոշում)
6000
Trich. DNATrichomonas vaginalis DNA (qualitative determination)
Трихомонада (кач.опр. ДНК)
Տրիխոմոնաս (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
Gardn. DNAGardnerella vaginalis
Гарднерелла (кач. опр. ДНК)
Գարդներելլա (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
Gonor. DNANeisseria gonorrhoeae DNA (qualitative determination)
Гонококки (кач.опр. ДНК)
Գոնոկոկկեր (ԴՆԹ-ի որակ. որոշում)
6000
HP DNA
NEW
Helicobacter pylori DNA (qualitative determination)
Хеликобактер пилори (кач. опр. ДНК)
Հելիկոբակտեր պիլորի
6000
EBV DNAEpstein-Barr virus (qualitative determination)
Вирус Эпштейн-Барр (кач.опр.ДНК)
Էպշտեյն-Բարր վիրուս (ԴՆԹ որակ.որոշում)
8000
HBV DNAHepatit B virus (qualitative determination)
Вирус гепатита B (кач.опр.ДНК)
Հեպատիտ B վիրուս (ԴՆԹ որակ. որոշում)
6000
HAV RNA
Hepatit A virus (qualitative determination)
Вирус гепатита A (кач.опр.РНК)
Հեպատիտ A վիրուս (ՌՆԹ որակ. որոշում)
10000
HBV DNAHepatit B virus (quantitive determination)
Вирус гепатита B (колич.опр.ДНК)
Հեպատիտ B վիրուս (ԴՆԹ քանակ. որոշում)
50000
HCV RNAHepatit C virus (qualitative determination)
Вирус гепатита C (кач.опр.РНК)
Հեպատիտ C վիրուս (ՌՆԹ որակ.որոշում)
10000
HCV RNAHepatit C virus (quantitive determination)
Вирус гепатита C (колич.опр.РНК)
Հեպատիտ C վիրուս (ՌՆԹ քանակ. որոշում)
50000
HCV GTHepatit C virus genotyping
Вирус гепатита C генотипирование
Հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպի որոշում
60000
 Dysbiosis urogenital tract
Дисбиоз урогенитального тракта
Ուրոգենիտալ համակարգի դիսբիոզ
24000
 Femoflor (Chl, Ureapl. Spp, Myc. Hom, Myc. Gen, Trich. Vag, Gnr, cand.alb, Gardn, CMV, HSV I, HSV II, HPV 16/18)
Фемофлор
Ֆեմոֆլոր
25000
 Androflor (Chl, Ureapl. Spp, Myc. Hom, Myc. Gen, Trich. Vag, Gnr, cand.alb, Gardn, CMV, HSV I, HSV II, HPV 16/18)
Андрофлор
Անդրոֆլոր
25000
Microbiological studies
IDTitlePrice
bkl1Stool analysis for dysbiosis
Исследование кала на дисбактериоз
Կղանքի հետազոտություն դիսբակտերիոզի վերաբերյալ
9000
bkl2Stool analysis for toxin А/B of Clostridium difficile
Определение токсина А/B Clostridium difficile в кале
Կղանքում Clostridium difficile-ի А/B տոքսինի որոշում
7000
bkl3Investigation for Yersinia enterocolitica (samples: stool, urine)
Исследование биоматериала (кал, моча) на Yersinia enterocolitica
Yersinia-ի մանրէաբանական հետազոտություն (կղանք, մեզ)
3000
bkl4Express diagnosis: determination of Lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica in stool samples
Экспресс – диагностика: определение Lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica в кале
Կղանքում լյամբլյայի, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում
10000
bkl6Express diagnosis: determination of Rota- and Adenoviruses in stool samples
Экспресс – диагностика: определение Рота-Аденовирусов в кале
Կղանքում Ռոտա-Ադենավիրուսների հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում
4000
bkl7Express diagnosis: determination of enterovirus in stool samples
Экспресс – диагностика: определение энтеровируса в кале
Կղանքում էնտերովիրուսի հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում
4000
bkl9Express diagnosis: determination of fecal occult blood, transferrin, calprotectin and lactoferrin in stool samples
Экспресс –диагн.: определение скрытой крови (Hb), трансферрина, калпротектина и лактоферрина в кале
Կղանքում թաքնված արյան (Hb), տրանսֆերրինի, լակտոֆերրինի և կալպրոտեկտինի հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում
10000
bkl10Express diagnosis: determination of fecal occult blood, transferrin in stool samples
Экспресс – диагностика: определение скрытой крови (Hb), трансферрина в кале
Կղանքում թաքնված արյան (Hb), տրանսֆերրինի հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում
2000
bkl11Express diagnosis: determination of Helicobacter pylori in stool samples
Экспресс – диагностика: определение Helicobacter pylori в кале
Կղանքում Helicobacter pylori հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում
4000
bkl12Investigation of discharge: (from upper respiratory tract; sputum, eyes, ear, bile, breast milk, sperm, punctates, exudates, etc.) for aerobic microflora
Исследование биоматериала (зев, нос, ухо, сперма, гной, соскоб, мокрота): на аэробную микрофлору
Արտադրության հետազոտություն՝ աէրոբ միկրոֆլորայի նկատմամբ
7000
bkl13Investigation of discharge for anaerobic and aerobic microflories
Исследование биоматериала (раневого отделяемого, пунктата): на анаэробную и аэробную микрофлоры
Արտադրության հետազոտություն՝ անաէրոբ և աէրոբ միկրոֆլորաների նկատմամբ
8000
bkl16Urine investigation for sterility with determination of bacteriuria degree
Исс. мочи на стерильность с определением степени бактериурии
Մեզի ստերիլության հետազոտություն՝ մանրէամիզության աստիճանի որոշմամբ
6000
bkl17Investigation of vaginal swab for bacterial vaginosis determination
Исс. мазка из влагалища с определением бактериального вагиноза
Հեշտոցային քսուքի հետազոտություն բակտերիալ վագինոզի ախտորոշման համար
7000
bkl18Investigation of urethral swab for bacterial infection
Исс. мазка из уретры с определением бактериального уретрита
Միզուկից քսուքի հետազոտություն՝ մանրէաբանական ախտահարվածության որոշմամբ
7000
bkl19Express diagnosis: determination of beta-hemolytic Streptococcus A in throat swab
Опр.бета-гемол.стрепток.группы А в мазке из зева
Բկանցքից քսուքում բետա-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի (A խմբի) էքսպրես-ախտորոշում
4000
bkl21Express diagnosis for demodex
Экспресс-диагностика демодекса
Դեմոդեքսի էքսպրես-ախտորոշում
3000
bkl22Blood investigation for sterility: aerobic/anaerobic infection
Исследование крови на стерильность (аэробная / анаэробная инфекция)
Արյան ստերիլության հետազոտություն (աէրոբ/ անաէրոբ)
по 5000
bkl5Stool intestinal microflora test
Исследование кала на кишечную микрофлору
Կղանքի հետազոտություն աղիքային միկրոֆլորայի նկատմամբ
6000
bkl25Stool analysis for helminths
Исследование кала на гельминты
Կղանքի հետազոտություն հելմինտների վերաբերյալ
7000
bkl27Stool analysis for Lamblia
Исследование кала на наличие лямблии
Կղանքի հետազոտություն լյամբլիայի վերաբերյալ
6000
bkl28 Microscopy of native material
Микроскопия нативного материала
Նատիվ նյութի միկրոսկոպիկ հետազոտություն
3000
bkl 29
NEW
Coprogram
Копрограмма
Կոպրոգրամմա
4000
bkl 30
NEW
Express diagnosis: determination of Campyobacter pylori in stool samples
Экспресс – диагностика: определение Campyobacter pylori в кале
Կղանքում Campyobacter pylori հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում
6000